EKED Yetkilendirme ve Denetçiliği Eğitimi

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitim Yöntemi:
Teorik + Uygulamalı Eğitim
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16
Tehlikeli enerji kaynaklarının kontrolünde LOTO / EKED uygulamalarını, OSHA 1910.147 standardına uygunluğunu denetleyecek sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.
İş Güvenliği Uzmanları / Teknikerleri, Bakım Şefleri / Yöneticileri, Elektrik ve Bakım Personelleri
LOTO / EKED Nedir
LOTO / EKED Sisteminin Amacı Nedir
Tehlikeli Enerjinin Kontrolü Nasıl Sağlanır
Etiketleme-kilitleme İlkeleri Nelerdir
Etiketleme - Kilitleme Yöntemlerini, Araçlarını Nelerdir
Etiketleme - Kilitleme Uygulamaları İçin Kritik Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir
Etiketleme - Kilitleme Uygulama İşlem Basamakları Nelerdir
LOTO / EKED Görsel Talimatı Nasıl Hazırlanır
LOTO / EKED Ekipman Uygulamaları
Alparslan YILMAZ
Bilgi Al