İSG Liderliği Eğitimi

Eğitim Grubu:
Yönetim Geliştirme
Eğitim Yöntemi:
Teorik+Uygulama+Etkinlik
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16
Her katılımcı, liderlik ve İSG liderliği kavramlarını açıklayabilecek. Çalışma yaşamındaki uygulamalarını ve katkılarını, etkinlikler ve uygulamalar ile pekiştirebilecek. İş sağlığı ve güvenliği alanında lider olabilmenin kazanımı ile ilgili yaklaşımların temel özelliklerini kavrayabilecek.
İşe yeni başlayan mühendisler, İSG liderleri, ilk kademe yöneticileri, teknisyenler, çalışan temsilcileri
Tanım Olarak İSG Liderliği
Yöneticilik- Liderlik Ayrımı
İSG Liderliği Niteliksel Yaklaşım
Davranışsal İSG Liderliği Yaklaşımı
Ohio Liderlik Çalışmaları
Michigan Liderlik Çalışmaları
Yönetim Izgarası
Durumsal İSG Liderliği Yaklaşımı
Hedef-Yol Kuramı
Tannenbaum ve Schmidt’in Liderlik Boyutu
Fiedler’in Liderlik Kuramı
Vroom ve Yetton’un Biçimsel Kuramı
Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Kuramı
Yöneticiler Ne Yaparlarsa Daha Etkili Lider Olurlar?
Örnek Olarak İSG Liderliği Yapma
Alparslan YILMAZ
Bilgi Al