Olay-Kök Neden Analizi Teknikleri

Eğitim Grubu:
Yönetim Geliştirme
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Örnek Uygulamalar
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16

Her katılımcı, kaza / olayların kök nedenlerini kavrayarak, proaktif olarak kök sebeplere yönelik analitik çözümler üretebilecek.

İSG Profesyonelleri ve Mühendis, Şef, Müdür seviyesinde orta kademe yöneticiler

Yasal Bildirim Nasıl Yapılır Ve Yasal Yaptırımlar
Tanımlar (Olay / Kaza Ve Yüksek Potansiyelli Atlatmalar
Olay Sonrası Acil Durum Haberleşmeleri – Planların Uygulanması – Olay Yeri Yönetimi
Araştırma Ekibinin Seçimi Ve Organizasyonu
Kanıt Toplama Dikkat Edilecek Noktalar
Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar
Görünür Sebepler
Kolaylaştırıcı Sebepler
Kök Sebepler
Olay / Kaza Araştırma Raporunun Oluşturulması

Alparslan YILMAZ

Bilgi Al