İşin Güvenli Yönetimi Eğitimi (IOSH Managing Safely)

Eğitim Grubu:
Sertifikalı
Yöntem ve Araçlar:
Eğitim Etkinlik Değerlendirmesi
Sınıf içi uygulamalar + Eğitim sonu sınavı
Eğitim Süresi:
3 Gün
Katılımcı Sayısı:
15
Bu eğitime katılarak başarılı olan katılımcılar dünyaca tanınmış bu sertifika ile global şirketlerde işe alınma süreçlerinde avantaj sağlar.
Iosh Managing Safely Eğitimi her sektörde, organizasyonda, yöneticilik veya süpervizörlük yapan çalışanlar için düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Bu eğitim yöneticilere kendi takımları içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ele almaları gereken konular hakkında pratik önlemler almaları ile ilgili hız kazandıracaktır.
Modül 1: Managing Safely’e Giriş
Modül 2: Risk Değerlendirmesi
Modül 3: Risklerin Kontrolü
Modül 4: Sorumluluklarımızın Bilincine Varmak
Modül 5: Genel İşyeri Tehlikeleri
Modül 6: Kazaların Araştırılması
Modül 7: Performans Ölçümü

Özgür CENGİZ

Bilgi Al