Çimento Sektörü Çalışanlarına Yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Video
Örnek Uygulamalar
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16

Her katılımcı, işyerindeki çalışmalarında dikkat etmesi gereken temel İSG kurallarını ve sorumluluklarını bilecek.

Tüm çalışanlar

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
c) İşyeri temizliği ve düzeni
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
ç) İlkyardım
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

 

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
b) Elle kaldırma ve taşıma
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
d) Ekranlı araçlarla çalışma
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
ı) Tahliye ve kurtarma
i) Yüksekte çalışma
j) Kapalı ortamda çalışma

ÇİSİEM Eğitim Takımı

Bilgi Al