Yangın Güvenliği Eğitici Eğitimi

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Yöntemi:
Teorik Sınıf Eğitimi
Eğitim Süresi:
40 saat / 5 gün
(4 gün teorik eğitim + 1 gün saha ziyareti)
Katılımcı Sayısı:
16
 

Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görevli ekiplerin tam donanımlı bir eğitimden geçmiş olmaları, mevzuat gereği zorunludur. Bu eğitimle; işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında yapılması gereken çalışmalar, acil durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili eğitici ve destek elemanı yetiştirilmesi amaçlanır. Program içeriği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde acil durum ve yangın konusunda görevli çalışanlara, uzmanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı kapsar.

İşyerlerinde acil durum planlarını yapmakla görevlendirilenler, acil durum ekiplerinde ekip amirliği ve saha liderliği yapanlar, İSG eğitimleri kapsamında parlama-patlama, yangın ve yangından korunma ile tahliye ve kurtarma eğitimi verecek iş güvenliği uzmanları programa katılabilir. Aynı zamanda; yangın söndürme sistem ve ekipmanının kontrol, muayene ve bakım ve ticaretini yapanlar için de uygun bir programdır.

  • Acil durum mevzuatı
  • Acil durum ve yangın risk değerlendirmesi yapmak
  • Yangın eğitimi programını ve malzemelerini hazırlamak ve eğitim ortamının güvenliğini sağlamak
  • Yanma ve yangın
  • Söndürme maddeleri
  • Yangın yerindeki tehlikeler
  • Yangın malzemeleri
  • Yangına müdahale organizasyonu
  • Yangın güvenlik konuları
  • Temiz hava solunum setleri

Hürriyet Kemal CEYLAN

Bilgi Al