Sapancı ve İşaretçi Eğitimi

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Yöntemi:
Teorik Sınıf Eğitimi + Saha Uygulamaları
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16
Değerlendirme:
Teorik + Pratik Sınav
Başarı/Katılım Sertifikası

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak yükleme boşaltma ve kaldırma operasyonlarında sapancıların saha operasyonlarında efektif bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlamaktır.

Kaldırma operasyonlarında görev alabilecek tüm personel

Teknik İçerik

 • Kullanılan ekipmanlar (halat, kilit, vb)
 • Yük kaldırma ekipmanları hakkında bilgi verilmesi (vinçler vb)
 • Temel yük kaldırma operasyonu planlama
 • Yük bağlama teknikleri
 • Yük kaldırma operasyonu yönetimi (Görev ve sorumluluklar, iletişim, acil durum müdahalesi)
 • Kaldırma makinalarının tanımları ve sınıfları
 • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
 • Kaldırma operasyonlarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
 • Sapanların özellikleri, bağlama kuralları ve yük sabitleme teknikleri
 • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
 • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
 • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
 • Çalışma sahasında alınacak önlemler
 • Kaldırma operasyonu Enerji İzolasyon uygulamaları
 • Kaldırma makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri
Bilgi Al