Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

 

Eğitim Grubu:

Sertifikalı

Yöntem ve Araçlar:

Teorik+Uygulama

Eğitim Süresi:

2 Gün

Katılımcı Sayısı:

16

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Bu Eğitime Neden Katılmalısınız?

Her yıl ülkemizde özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Yaşanan bu kazaların maalesef büyük bir çoğunluğu yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” ve “Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir” ifadeleri yer almaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar iş tanımlarına uygun olarak çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olurlar, düşüş durdurma, işe konumlanma, düşüş engelleme gibi kullanacakları sistemler ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında hem teorik hem de pratik beceriler kazanırlar.

Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel  ve yöneticileri

Hareketli platform, iskele, vinç, sepetli araç gibi erişim araçlarında çalışanlar

Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar

 • Temel yasal mevzuat
 • Yükseklik kavramı, yüksekte çalışmanın tehlikeleri, Risk değerlendirmesi
 • Güvenli çalışma ortamının hazırlanması
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanımı/kontrolu/bakımı
 • Düğümler (İş sağlığı ve güvenliği  ve iple erişimde kullanılan düğümler)
 • Lanyard kullanma
 • Sabit yaşam hatlarını kullanma
 • Geçici yatay ve dikey yaşam hattı kurma ve kullanma
 • Doğru ankraj (bağlantı)noktası olarak seçilen yerler ile ilgili kriterler
 • Güvenlik ağları, korkuluk ve zemin kaplamaları, iskele ve çalışma platformları, dış cephe asansörleri, sepet vinçler  ve merdiven kullanımı gibi teknik konular hakkında genel bilgiler
 • Acil durum planlaması
 • Güvenli çalışma pratiği
 • Erişilebilir noktada asılı kalmış personeli kurtarma
Bilgi Al