Çalışan Temsilcisi Eğitimi

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Süresi:
2 Gün
1.Grup: 09:00 - 12:30
2.Grup: 13:00 - 16:30
Katılımcı Sayısı:
1.Grup: 10 Kişi
2.Grup: 10 Kişi

Her katılımcı, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği olarak eğitim verilmesi gereken "Çalışan Temsilcisinin" görev ve sorumluluklarını kavrayabilecek.

Fabrika Çalışan Temsilcileri 

 • Çalışan temsilcisini görev ve sorumlulukları
 • İSG Temel Kavramları
 • İnsanlar neden güvensiz davranır
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
 • İSG Kurulunda çalışan temsilcisinin rolü
 • İş kazaları ve tehlikeli vakaların kök nedenleri
 • Acil durum önlemleri
 • Meslek hastalıkları nedenleri
 • İş izni gerektiren işler
 • 5S’in temel ilkeleri
 • KKD seçiminde dikkat edilecek hususlar
 • Risk değerlendirmesi
 • Çimentoya özel riskler
 • Grup toplu iş sözleşmelerinde İSG Düzenlemeleri

Alparslan YILMAZ

ÇİSİEM Eğitim Ekibi

Bilgi Al