5S Egitimi

Eğitim Grubu:
Kurumsal Gelişim
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Video
Örnek Uygulamalar
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16
Her Katılımcı, 5S’in yararlarını ve uygulama adımları adımlarını kavrayabilecek.
5S sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim, bakım ve ilgili birimlerde çalışan müdür, şef, mühendis ve teknisyenler
•5S’in yararları
•5S’in adımları
Seiri: Gereksiz, kullanılmayan malzeme / eşya / alet vb. şeylerin ayıklanması
Seiton: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi
Seiso: 5S alanının temizlenmesi
Seiketsu: İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması
Shitsuke: Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları
•5S uygulama planı
Bilgi Al