İş İzinleri Sistemi Eğitimi

Eğitim Grubu:
Yönetim Geliştirme
Yöntem ve Araçlar:
Görsel anlatım
Sektörlerden örnekler
İnteraktif uygulamalar
Örnek uygulamalar
Grup çalışması
Eğitim Süresi:

2 Gün

1.Grup: 09:00 - 12:30

2.Grup: 13:00 - 16:30

Katılımcı Sayısı:

1.Grup: 10 Kişi

2.Grup: 10 Kişi

Katılımcılar; iş ortamlarında yüksek riskli operasyonlarda risk değerlendirmesi yaparak minumum emniyet gereklerini sağlayabilecek , uygulayabilecek  ve sistemi kurabilecek seviyeye gelecekler.
Yöneticiler, iş güvenliğiyle ve çevre ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, işyeri hekimleri, ustabaşıları, bakım-onarım sorumluları, imalat şefleri, şantiye şefleri, işin uygulamasından sorumlu üretim tüm personelleri
Yüksek riskli operasyonların tanımlanması
Ateşli (sıcak) çalışma, yüksekte çalışma, elektrikli çalışma, kazı çalışması, kapalı alanda çalışma, vinçle çalışma, kimyasallarla çalışma, asbestle çalışma, basınçlı kaplarla çalışma
İzin sistemi organizasyonu kurulması
İzin sistemi prosedürü oluşturma
İzin sistemi uygulamaları
İzin sisteminde sık karşılaşılan sorunların çözümü
İş izin sisteminin uygulanmasını içeren yasal ve mevzuat gereklilikler

Alparslan YILMAZ

Bilgi Al