İSG Kurul Üyeleri Eğitimi

Eğitim Grubu:
Yönetim Geliştirme
   

Eğitim Süresi:

2 Gün

1.Grup: 09:00 - 12:30

2.Grup: 13:00 - 16:30

Katılımcı Sayısı:

1.Grup: 10 Kişi

2.Grup: 10 Kişi

Her Katılımcı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedek üyeler

1) Kurulun görev ve yetkileri
2) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
3) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
4) İş hijyeninin temel ilkeleri
5) İletişim teknikleri
6) Acil durum önlemleri
7) Meslek hastalıkları
8) İşyerlerine ait özel riskler
9) Risk değerlendirmesi

Alparslan YILMAZ

Bilgi Al