İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitim Grubu:

İş Sağlığı ve Güvenliği & Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Eğitim Yöntemi:

Teorik Sınıf Eğitimi

Eğitim Süresi:

2 Gün

Katılımcı Sayısı:

16

Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak, İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak, kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak, kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunmak, yanlış iletişimden doğan zaman kaybını ve çatışmayı önlemek.

Etkili iletişim becerilerine ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluş çalışanları

Sözlü iletişim
Yazılı iletişim
Hareketlerle iletişim
Etkili İletişim Becerileri
Kendini tanımak ve ifade etmek
Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
Empati kurmak ve çatışmaları iyi yönetmek
Soru ve sorunlara yaklaşım
Hitabet ve beden dili
İletişimde Yapılan Hatalar

Perihan YILMAZ

Bilgi Al