Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Grubu:
Kişisel Gelişim
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Durum İncelemesi
Örnek ve Uygulamalar
Gösterme- Uygulama
Eğitim Süresi:
3 Gün
Katılımcı Sayısı:
16

Her katılımcı kendi seçtiği bir konuyu (bilgi ya da beceri olmak üzere), dereceleme ölçeğindeki ölçütlerin %70’ini karşılayacak şekilde, ders planlama sürecine uygun olarak (bilgiyi seçecekler düz anlatım, beceriyi seçecekler gösterme- uygulama yöntemini kullanacak), 15 dakikalık süre içinde gruba ya da çırak konumundaki bir öğrenciye öğretebilecektir.

İşletmelerde İnsan kaynakları ile eğitim bölümlerinin yönetici ve çalışanları, işbaşında ya da sınıf içerisinde eğitim verecek, koçluk yapacak bütün yönetici ve çalışanlar

Eğitimde Davranış Kavramı
Eğitimde Sistem Yaklaşımı
Öğrenme Alanları
Öğretim Yöntemleri
- Düz Anlatım Yöntemi
- Gösterme Uygulama Yöntemi
Eğitimi Sözel ve Görsel Açıdan Destekleyebilme
Öğrenme-Öğretme Süreci (Öğretmenin Taşıması Gereken Nitelikler)
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
- Bilişsel Alan Çıktılarının Ölçülmesi
- Performans Ölçekleri
- Sık Görülen Ölçme Hataları
Katılımcı Sunuşları

Perihan YILMAZ

Bilgi Al