Alt İşveren ve Yüklenici Yönetimi Eğitimi

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Geliştirme
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Etkinlik
Saha Uygulamaları
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16

Her katılımcı, alt işveren ve yüklenici seçim sürecinden başlayarak bu firmaların fabrika sahasında yürüttüğü işlerde denetim ve gözetimini içerecek şekilde yönetilmelerini sağlayabilecek.

Çimento fabrikasında alt işveren ve yüklenicileri yöneten ekipte yer alanlar

A. Çimento Sektöründe Alt İşverenlik Kılavuzu
 
- Çimento Fabrikalarında Alt İşveren Ve Yüklenici Çalıştırılması
- Çalışma Esasları Ve Sistemin İşleyişi
- İşe Başlama Öncesi Uygulamalar
- İş Esnasında Yapılan Uygulamalar
- İş Sonrası Uygulamalar (İsg Son Değerlendirme)
 
B. EKED Sistemi
 
C. Yüksek Riskli Operasyonlarda İş İzinleri Sistemi
 
- Ateşli işlerde güvenli çalışma
- Kapalı Alan Saha Uygulamaları
- Yüksekte Çalışma
- Kazı işlerinde güvenli çalışma
 
D. Güvenli Yük Kaldırma Operasyonları

Alparslan YILMAZ

Bilgi Al