Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim Grubu:

İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim Yöntemi:
1. Gün Teori
2. Gün Saha Uygulaması
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16

Her katılımcı, kapalı alan çalışmalarının güvenli yollarını öğrenecek, gaz ölçüm cihazı, telsiz, 24 V aydınlatma, kapalı alan giriş formu, harici havalandırma sistemi, kişisel koruyucu donanım kullanarak, EKED/LOTO uygulanmış kapalı alan simülatörüne, kapalı alan iş izni prosedürüne göre giriş ve çıkış yapabilecek.

Konu İle İlgili Saha Personelleri, Teknik Personel, Mühendis Ve Yöneticiler

Ön Koşul:

Eğitimdeki çalışanların, çalıştıkları firmanın işyeri hekimleri tarafından kontrol edildiği, tehlikeli işlerde ve özellikle kapalı çalışma konusunda bir sağlık engellerinin olmayıp, bu çalışma için elverişli oldukları teyit edilecektir.

 • Kapalı Alan tanımını yapabilir.
 • Fabrikada bulunan Kapalı Alanlara özgü tehlikeleri sıralayabilir.
 • Kapalı Alan tehlikelerinden korunma yollarını ve alınması gereken önlemleri açıklar.
 • Kapalı Alan giriş izni uygulamasının talimatını açıklar.
 • Kapalı alana giriş kontrol-kayıt formlarını doldurur. 
 • Kapalı alanlarda kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Ekipmanı sıralar.
 • Kapalı alan girişi için gerekli gaz ölçümü yapabilir.
 • Kapalı alanda buluna bilecek gazların özelliklerini açıklar.
 • Kapalı alan terk edilmesi gereken durumları sıralar.
 • Gözlemcinin görevlerini sıralar.
 • Giriş şefinin görevlerini sıralar.
 • Kapalı alana giren çalışanın görevlerini sıralar.
 • Kapalı alan acil durum kurtarma ekibinin görevlerini sıralar.
 • Kapalı alanda prosedürüne göre çalışırken ve acil durumlarda nasıl iletişimin kurulacağını açıklar.

   

  Kapalı Alan Çalışmalarına Başlamadan Yapılan İşlem Adımları

  • Risk Değerlendirme
  • İzolasyon / Körleme / Loto / Eked
  • Temizlik Ve Havalandırma
  • Ortam Havasının Ölçülmesi
  • İş İzninin Onayı
  • Kapalı Alana Giriş Ve Çalışma
  • İş İzninin Kapatılması

Hürriyet Kemal CEYLAN

Bilgi Al