ÇEİS Liderlik Programı Modül 2

RİSKLER NASIL YÖNETİLMELİ? (1 GÜN)

Katılımcılar:

 • Risklerin kontrol hiyerarşisini bilir
 • Fine - Kinney metodu tablolarını yorumlayabilir
 • İşyeri tehlikelerine örnekler verir
 • Sağlık risklerinin yönetimini açıklar
 • Ergonomik risklerin yönetimini bilir
 • Fiziksel risklerin yönetimini bilir
 • Kimyasal risklerin yönetimini bilir
 • Biyolojik risklerin yönetimini bilir
 • Psikososyal risklerin yönetimini bilir

 

İŞ İZİNLERİ SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİ NEDİR? (1.5 GÜN)

Katılımcılar:

 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma gereklerini bilir
 • Yüksekte güvenli çalışma gereklerini bilir
 • Ateşli işlerde güvenli çalışma gereklerini bilir
 • Ön ısıtıcılarda güvenli çalışma gereklerini bilir
 • İskele denetimi kurallarını bilir
 • Güvenli yük kaldırma kurallarını bilir
 • Tertip / düzen sistematiğine örnekler verebilir

EKED / LOTOTO SİSTEMİ GEREKLERİ NEDİR? (1.5 GÜN)

Katılımcılar:

 • LOTOTO / EKED nedir açıklar
 • LOTOTO / EKED sisteminin amacını bilir
 • Tehlikeli enerjinin kontrolünü açıklar
 • Etiketleme-kilitleme ilkelerini sıralar
 • Etiketleme - kilitleme yöntemlerine örnekler verir
 • Etiketleme - kilitleme uygulamaları için kritik görev ve sorumlulukları açıklar
 • Etiketleme - kilitleme uygulama işlem basamaklarını sıralar
 • LOTOTO / EKED görsel talimatı gereklerini sıralar
 • LOTOTO / EKED aparatlarının nasıl kullanılacağını bilir

MODÜL 2

YÜKSEK RİSKLİ İŞLERİN YÖNETİMİ

(4 GÜN)

Riskler nasıl yönetilmeli?

 • Risklerin kontrolü
 • İşyeri tehlikeleri
 • Sağlık risklerinin yönetimi
 • Ergonomik risklerin yönetimi
 • Fiziksel risklerin yönetimi
 • Kimyasal risklerin yönetimi
 • Biyolojik risklerin yönetimi
 • Psikolojik risklerin yönetimi

İş İzinleri Sistemi gereklilikleri

 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma
 • Yüksekte güvenli çalışma
 • Ateşli işlerde güvenli çalışma
 • Ön ısıtıcılarda güvenli çalışma
 • İskele denetimi
 • Güvenli yük kaldırma
 • Fabrika içi trafik güvenliği
 • EKED sistemi gereklilikleri
Bilgi Al