ÇEİS Liderlik Programı Modül 1

MODÜL 1

Güvenli Yönetime Giriş (2 Gün)

Çalışanlar Neden Güvensiz Davranır? (1.5 Gün)

İsg Performansı Nasıl Ölçülmeli? / Başkaları Ne Yapıyor? (0.5 Gün)

GÜVENLİ  YÖNETİME GİRİŞ (2 GÜN)

Katılımcılar:

 • Kaza / olay ayrımını yapabilir
 • Sıfır kaza felsefesini savunur
 • İSG liderliği gereklerini açıklar
 • İSG kültür gelişimi aşamalarını açıklar
 • Yöneticilerin neden İSG'ye önem vermesi gerektiğini açıklar
 • Etkili iş güvenliği toplantısı yönetebilir
 • Yüksek riskli işlerin nasıl yönetileceğini bilir
 • İSG sistem gereklerini sıralayabilir.

ÇALIŞANLAR NEDEN GÜVENSİZ DAVRANIR? (1.5 GÜN)

Katılımcılar:

 • ABC Analizi gereklerini bilir
 • İSG Farkındalığı (5 duyu etkinliği) kazanır
 • 7 güvenli davranış alışkanlığını bilir.
 • Tehlikeyi ayırt edebilme (fark edebilme)
 • Duyarsızlıktan, kayıtsızlıktan, ilgisizlikten uzak durma, kaçınma
 • “Gözü pek”, “gözünü budaktan sakınmama” davranışını eleme, gözden ırak tutma
 • İyi örnek olma
 • Uygun eğitim ve öğretim
 • Sabırsızlığı kontrol edebilme
 • Acelecilikten ya da düşünmeden harekete geçmekten kaçınma

 

İSG PERFORMANSI NASIL ÖLÇÜLMELİ? / BAŞKALARI NE YAPIYOR? (0.5 GÜN)

Katılımcılar:

 • İSG performansının nasıl

  MODÜL 1

  GÜVENLİ YÖNETİME GİRİŞ (4 GÜN)

  Güvenli Yönetime Giriş

  • Sıfır kaza vizyonu
  • İSG liderliği
  • Sorumluluklarımızın farkına varmak (İSG Mevzuatı ve Yöneticilerin Sorumlulukları)
  • İSG’ye sistematik yaklaşım (ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)
  • Etkili İSG kurulu toplantısı nasıl yapılmalı?
 • Çalışanlar Neden Güvensiz Davranır?

  • İSG Farkındalığı (5 duyu etkinliği)
  • 7 güvenli davranış alışkanlığı ne olmalı?
 • İSG performansı nasıl ölçülmeli?

  Başkaları ne yapıyor?

  • İSG iyi uygulama örnekleri
  • İSG’de dijital çözümler
 • ölçülmesi gerektiğini açıklar
 • Proaktif göstergelere örnekler verir
 • Reaktif göstergelere örnekler verir
 • İSG iyi uygulama örnekleri verir
 • İSG’de dijital çözümlere örnekler verir

MODÜL 1

GÜVENLİ YÖNETİME GİRİŞ

(4 GÜN)

Güvenli Yönetime Giriş

  • Sıfır kaza vizyonu
  • İSG liderliği
  • Sorumluluklarımızın farkına var- mak (İSG Mevzuatı ve Yöneticilerin Sorumlulukları)
  • İSG’ye sistematik yaklaşım (ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne- tim Sistemi)
  • Etkili İSG kurulu toplantısı nasıl yapılmalı?

Çalışanlar Neden Güvensiz Davranır?

  • İSG Farkındalığı (5 duyu etkinliği)
  • 7 güvenli davranış alışkanlığı ne olmalı?

İSG performansı nasıl ölçülmeli?

Başkaları ne yapıyor?

  • İSG iyi uygulama örnekleri
  • İSG’de dijital çözümler
Bilgi Al