Yaşamda Güvenlik Eğitimi

Eğitim Grubu:
Yönetim Geliştirme
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Video
5 duyu deneyimi
VR deneyimi
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16
Her Katılımcı, yaşamda güvenlik kavramını bilecek.
Çimento Lisesi öğreten ve öğrencileri
•5 duyu deneyimi
•İG temel kavramlar
•Reaktif / proaktif yaşam
•Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
•Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
•İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Kader SABAZ

Bilgi Al