Makine Güvenliği ve CE Süreçleri Eğitimi

Eğitim Grubu:

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim Süresi:

1 Gün

Katılımcı Sayısı:

12

İş Güvenliği uzmanları, makine kabul ekibi (bakım, mühendislik, planlama)

•  Yüksek riskli operasyonların tanımlanması

• CE süreci ve makine kabul kriterleri

• Makine emniyeti yönetmeliği

• TS EN standartları

• Makine risk değerlendirmesi

• Temel emniyet fonksiyonları

• Ek-IV makineler için emniyet tedbirleri

Bilgi Al