İskele Güvenliği Eğitimi (Kurum-Söküm-Denetim)

Eğitim Grubu:
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Yöntemi:
Teorik+Uygulama+Denetim+Etkinlik
Eğitim Süresi:
3 Gün*

*Eğitimin ilk 2 günü iskele kurulumu, sökümü ve kontrolü ile ilgili olup mavi ve beyaz yakalı çalışanların katılımı beklenmektedir.

Eğitimin 3. günü ise sadece beyaz yakalı çalışanlara yönelik olup, ilave olarak iskele yönetimi, iskele hesaplamaları ve denetim konuları üzerinde durulacaktır.

Katılımcı Sayısı:
16

İskele kurum-söküm-denetim, üzerinde çalışma gibi her adımının güvenli ve pratik yollarının kazandırılması.

Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel  ve yöneticileri

Hareketli platform, iskele, vinç, sepetli araç gibi erişim araçlarında çalışanlar

Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar

TEORİK (Kurum-Söküm Eğitimi)

•Tanışma, açılış video gösterimi, gruplaşma oyunu, tarihçe
•İskele bileşenleri, hasarlı bileşenler
•Kule, kafes iskeleler.
•Mesnetleme
•İskeleye erişim, kullanım ve söküm.
•İskele hesaplama adımları (* Talep doğrultusunda eğitime dahil edilebilir.)

 

TEORİK (Denetleme Eğitimi)

•Açılış video gösterimi
•İskele kavramı
•Güvenli İskele
•Denetleme Prensipleri

UYGULAMA EĞİTİMİ

•Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları
•İskele Kurulumu
•İskele Sökülmesi
•İskele Denetimi

Bora ÇELEBİOĞLU 

Bilgi Al