Acil Durum Yöneticiliği

Eğitim Grubu:

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

Yöntem ve Araçlar:

Anlatım

Tartışma

Video

Örnek Uygulamalar

Eğitim Süresi:

3 Gün

Katılımcı Sayısı:

16

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamaktır.

Acil durum yöneticileri

 Mevcut Hazırlık ve Kaynakların Tespiti
 Genel Risklerin Derecelendirilmesi ve Yüksek Riskli Bölgelerin Tespiti
 Afet ve Acil Yardım Kritik Görev ve Görevlilerin Belirlenmesi ve Görev Tanımlarının Geliştirilmesi
 Afet ve Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimleri
 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Standart Operasyon Prosedürleri ve Kontrol Listelerin Hazırlanması
 Acil Çıkış / Yangın / Tahliye Durumlarının Belirlenmesi
 Masabaşı veya Periyodik Tatbikatların Yapılması

Özgür CENGİZ

Bilgi Al