ÇEİS Liderlik Programı Modül 3

ETKİLİ İŞ GÜVENLİĞİ KONUŞMASI NASIL YAPILIR? (1 GÜN)

Katılımcılar:

  • Öğrenme alanlarını açıklar
  • Düz anlatım yöntemini bilir
  • Öğrenme-öğretme sürecini (eğit- menin taşıması gereken nitelikler) açıklar
  • İşbaşı konuşması yapabilir

 

İSG ODİTİ NASIL YAPILIR? İSG’DE GERİ BİLDİRİM NASIL VERİLMELİ?(0.5 GÜN)

Katılımcılar:

   • İSG Oditi soru listelerini hazırlayabilir
   • İSG’de geri bildirime örnekler verebilir

 

KAZA VE OLAYLAR NASIL ARAŞTIRILMALI? (1 GÜN)

Katılımcılar:

  • Yasal bildirim nasıl yapılır ve yasal yaptırımları açıklar
  • Olay / kaza ve yüksek potansiyelli ramakkalalara örnek verir
  • Olay sonrası acil durum haber- leşmeleri – planların uygulanma- sı – olay yeri yönetimi gereklerini açıklar
  • Araştırma ekibinin seçimi ve orga- nizasyonunu yapabilir
  • Kanıt toplamada dikkat edilecek noktaları açıklar
  • Görüşmelerde dikkat edilecek noktaları sıralar
  • Görünür sebepleri sıralar
  • Kolaylaştırıcı sebepleri sıralar
  • Kök sebepleri sıralar
  • Olay / kaza araştırma raporu bölümlerini açıklar

 

ALT İŞVEREN VE YÜKLENİCİ İŞLERİNDE İSG NASIL YÖNETİLMELİ?(0.5 GÜN)

Katılımcılar:

  • ÇEİS tarafından hazırlanan “Çimento Sektöründe Alt İşveren ve Yüklenici İşlerinde İSG Kuralları Kılavuzu” gereklerini bilir
  • Doküman yönetimi gereklerini bilir
  • Etkili ödül /ceza sistemlerine örnekler verebilir

 

ACİL DURUMLARA HAZIR MIYIZ? (0.5 GÜN)

Katılımcılar:

 • Afet ve acil yardım kritik görev ve görevlilerin belirlenmesi ve görev tanımlarını bilir
 • Afet ve acil durumlara yönelik standart, operasyon prosedürleri ve kontrol listelerini hazırlar
 • Acil çıkış / yangın / tahliye durumlarının belirler
 • Masa başı veya periyodik tatbikatları yapabilir

 

KKD DOĞRU KULLANIMI / BAKIM KRİTERLERİ NEDİR? (0.5 GÜN)

Katılımcılar:

 • Gaz, toz maskelerinin doğru kullanımını bilir
 • Eldivenin doğru kullanımını bilir
 • Ayak korunmada kurallarını bilir
 • Elektrik arkından koruma kullanılacak KKD’leri bilir
 • Yüksek ısıdan korunmada kullanılan elbiselerin özelliklerini bilir
 • Maruziyet sınır değerlerini bilir

MODÜL 3

İSG YÖNETİMİ NASIL OLMALI? (4 GÜN)

Etkili iş güvenliği konuşması nasıl yapılmalı?

İSG Oditi nasıl yapılmalı? İSG’de geri bildirim verme

Kaza ve olaylar nasıl araştırılmalı?

Alt İşveren ve Yüklenici  İşlerinde İSG Nasıl Yönetilmeli?

 • Evrak yönetimi
 • Ödül ceza sistemi
 • Acil durumlara hazır mıyız? Doğru KKD seçim kriterleri nedir?
Bilgi Al