Alt İşveren ve Yüklenici Olarak Çimento Sektöründe Çalışma Eğitimi

Eğitim Grubu:
Kurumsal Gelişim
Yöntem ve Araçlar:
Anlatım
Tartışma
Video
Örnek Uygulamalar
5 duyu deneyimi
VR deneyimi
Eğitim Süresi:
2 Gün
Katılımcı Sayısı:
16
Her katılımcı  alt işveren / yüklenici olarak çimento sektöründe görevlendirilecek çalışanların sorumlulukların kavrayabilecek.
 
Alt işveren / yüklenici tüm çalışan ve yöneticileri
•İSG Temel Kavramları
•5S’in temel ilkeleri
•Çimentoya özel riskler
•Kimyasal  fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
•Elle kaldırma ve taşıma
•Güvenli yük kaldırma  sapanlama
•Parlama  patlama  yangın ve yangından korunma
•İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
•EKED / LOTO
•Elektrik  tehlikeleri  riskleri ve önlemleri
•İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
•Güvenlik ve sağlık işaretlerinin anlamları
•Kişisel koruyucu donanım doğru kullanımı
•Tahliye ve kurtarma
•İş izni gerektiren işler
•Yüksekte çalışma 
•Kapalı ortamda çalışma 
•Ateşli işlerde güvenli çalışma
•Kazı işlerinde güvenli çalışma

Alparslan YILMAZ

Bilgi Al