Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi

Eğitim Grubu:

İş Sağlığı ve Güvenliği & Kurumsal ve Kişisel Gelişim

Eğitim Yöntemi:

Teorik Sınıf Eğitimi

Eğitim Süresi:

2 Gün

Katılımcı Sayısı:

16

Sunuş yapacak kişiler, bir topluluğun önünde etkili konuşma yapabilme, dinleyenlere doğru hitap edebilme, görüşlerini ya da çalışmalarını etkili biçimde aktarabilme metotlarını kavrar.

Sunuş yapan/yapacak yönetici ve çalışanlar, işletmelerde eğitim vermek üzere yetiştirilen eğitimciler.

•Dinleyici Analizi
•Dinleyici Tutumu
•Bilgi Toplama
•Sunuş Planı Hazırlama
•Amacın Belirlenmesi
•Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümlerinin Oluşturulması
•Sunuma Başlarken Dikkatlerin Toplanması
•Amaç ve Konunun Açıklanması
•Dinlemeyi Motive Etme
•İçeriğin Paylaşımı
•Geçişler-Ara Özetler
•Sonuç Özeti
•Son Motivasyon
•Kapanış
•Sunuşu Planlamada Kullanılacak düzenleme kalıpları
•Sözel ve Görsel Öğelerin etkili bir şekilde hazırlanması ve kullanılması
•Sahne Heyecanını Yenme
•Sunuş, Beden Dili ve Ses Tonu
•Katılımcı Sunuşları

Perihan YILMAZ

Bilgi Al